Skip to main content

12 o eitemau wedi'u canfod


Dod yn arweinydd trên dan hyfforddiant: Gadewch i'r daith ddechrau

Yn dilyn ein blogiau Gyrwyr diweddar, lle cawsom ddarllen straeon Jeff Baldrick a Jeremy Parsley wrth iddyn nhw ddatblygu o fod yn hyfforddeion i yrwyr cwbl gymwys, rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at gyflwyno ein cyfres ddiweddaraf o straeon – y tro hwn byddwn yn rhoi cipolwg ar sut beth yw dod yn Oruchwyliwr Trenau!  

01 Gor 2022