Skip to main content

5 o eitemau wedi'u canfod


013-3

Y bws lleol sy’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Parc Cenedlaethol Eryri

Oeddech chi’n gwybod bod gwasanaeth bws lleol Eryri, Sherpa’r Wyddfa, yn cysylltu trefi Parc Cenedlaethol Eryri â rhai o’i lwybrau a’i atyniadau gorau? Mae’n wasanaeth rheolaidd sy’n ddelfrydol ar gyfer archwilio popeth sydd gan Eryri a’r ardal gyfagos i’w gynnig, p’un ai eich bod yn byw’n lleol neu wedi dod o bell i weld y rhan wych hon o Gymru.

21 Rhag 2023