Skip to main content

Get 2-for-1 on the price of entry to Wales’ historic sites

01 Meh 2022

Mae Cymru’n gartref i rai o safleoedd hanesyddol mwyaf diddorol a deniadol yn y byd. Mae’n hawdd cyrraedd llawer ohonynt ar y trên.

Rydyn ni wedi ymuno â Cadw, i gynnig mynediad dau am bris un i’w safleoedd pan fyddwch chi’n teithio yno ar y trên. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cyflwyno tocyn trên TrC dilys pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn mynediad*.

I’ch helpu i gynllunio eich antur, rydyn ni wedi dewis rhai o brif safleoedd Cadw ym mhob cwr o Gymru.

Yr haf yma, beth am fentro allan am y diwrnod gyda chyd-deithiwr i archwilio castell gwych yng Nghymru? Gwnewch eich taith yn well byth drwy deithio’n gynaliadwy ac arbed arian ar yr un pryd.

 

Castell Conwy, Muriau Tref Conwy a Phlas Mawr

Castell Conwy, Muriau Tref Conwy a Phlas Mawr

Mae Castell Conwy oddeutu 4 munud ar droed o’r orsaf drenau. Mae wedi bod yn edrych i lawr dros dref Conwy ers dros 700 mlynedd ac yn 1986 daeth yn safle treftadaeth y byd UNESCO am ei werth cyffredinol eithriadol.

Gallwch chi dreulio diwrnod cyfan yng Nghonwy, a dim ond yn ymweld â safleoedd Cadw yw hynny. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau sydd wedi goroesi yn unrhyw le ym Mhrydain ac mae mynediad iddo wedi’i gynnwys yn y cynnig dau am bris un.

Os ydych chi’n teimlo’n ddigon dewr, gallwch gerdded ar hyd muriau tref Conwy sy’n ymestyn am dri chwarter milltir. Mae’r muriau’n cynnwys 21 o dyrau a thri phorth gwreiddiol, a gallwch chi wneud hyn yn rhad ac am ddim.

Mae’r tri safle hyn 4 munud oddi wrth ei gilydd ar droed, gan roi’r cyfle i chi fanteisio i’r eithaf ar ein cynnig a chael diwrnod llawn yn archwilio llinellau amser nad oes angen eu hadnewyddu.

 

Castell Harlech a Chastell Cricieth

Harlech Castle

These two sites are on the Cambrian line, and only 30 minutes apart.

Get off the train at Harlech station. From here, it's an 11-minute walk uphill for you to discover the huge coastal fort. Like Conwy, Harlech was granted world heritage status for being one of the best examples of military architecture. It's worth that short walk uphill.

Criccieth Castle

You will be keen to see more after visiting Harlech Castle. So, why not jump back on the train and go for the direction of Pwllheli, stopping at Criccieth where you can walk to Criccieth Castle in ten minutes. It stands on a rocky headland, with magnify views over the town and across Cardigan Bay. This coastal castle was built and destroyed by the powerful princes of Wales.

As the castle is only 10 minutes from Criccieth station on foot, it is certainly worth visiting to unlock the history.

 

These are just a few ideas to fill your day as you travel around North Wales. If you only have enough time to visit one castle on your journey, we have collected a selection from other parts of Wales, all fairly close to our stations.

 

Chepstow Castle

Chepstow Castle

One of the first Norman strongholds in Wales, the castle is 7 minutes walk from Chepstow train station. Stretching out along the limestone cliff overlooking the River Wye, this castle is the perfect place to visit for those who want to get a taste of what the word "Heartland" really means.

While you are in Chepstow, you can visit free of charge the walls of the Port, which were built between 1272 and 1278. They remain a striking feature of the town today, and up to 13 feet high.

 

Caerphilly Castle

Caerphilly Castle

Caerphilly Castle is the largest castle in Wales. Windsor Castle is the only castle bigger than it is in the whole of the UK. Combining the walls, towers and gatehouses, the castle is 30 acres in size, three times larger than the Principality stadium.

Dim ond 12 munud ar droed yw gorsaf drenau Caerffili o’r castell canoloesol enfawr hwn, felly does dim esgus dros beidio ag ymweld. Mae’n bryd pori drwy fwy o safleoedd hanesyddol a llai o wefannau.

 

Castell Cydweli

Castell Cydweli

Dim ond 15 munud ar droed o orsaf Cydweli, fe welwch chi'r castell Normanaidd trawiadol hwn o'r 12fed ganrif yn codi uwchlaw Afon Gwendraeth yn Sir Gaerfyrddin.

I’r rheini sy’n hoff o Monty Python, dylai’r castell hwn fod ar frig eich rhestr ymweliadau, gan iddo gael ei ddefnyddio yng ngolygfa agoriadol “Monty Python and the Holy Grail”.

 

Mae’r uchafbwyntiau hyn yn ddetholiad bach o safleoedd Cadw ar hyd a lled Cymru. Bydd teithio gyda Trafnidiaeth Cymru yn eich galluogi i ddarganfod cynifer o’r rhain ag y dymunwch, a manteisio i’r eithaf ar ein cynnig mynediad dau am bris un.

Wedi’ch ysbrydoli? Rydyn ni’n rhedeg trenau rheolaidd i bob un o’r cyrchfannau uchod, felly beth am gynllunio eich taith nesaf a manteisio i’r eithaf ar eich taith.

https://trc.cymru/cynllunio-taith

 

*Rhaid dangos tocyn i’r gwasanaeth Trafnidiaeth Cymru sy’n weddill ar yr un diwrnod â’r ymweliad.. Dim ond ar safleoedd Cadw, y mae’n rhaid talu am fynediad iddynt, y mae’r cynnig 2 am bris 1 yn berthnasol a bydd angen hawlio’r tocynnau mynediad ar y diwrnod yn un o swyddfeydd tocynnau Cadw. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.