Skip to main content

58 o eitemau wedi'u canfod

Yn dangos tudalen 1 o 5


Lansio ein partneriaeth gyda Stonewall Cymru ar Ddiwrnod IDAHOBIT

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod ein partneriaeth newydd, gyda Stonewall Cymru sy’n dechrau heddiw, 17 Mai. Mae hyn yn amserol iawn oherwydd mae heddiw yn Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia a Thrawsffobia (IDAHOBIT), sy’n dathlu amrywiaeth ac yn codi ymwybyddiaeth o hawliau dynol pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a rhyngrywiol. 

17 Mai 2021