Skip to main content

140 o eitemau wedi'u canfod

Yn dangos tudalen 10 o 12


Trên-garwr ifanc yn cael mynd y tu ôl i’r llenni yng ngorsaf Caer ar ôl gadael anrheg wedi’i baentio â llaw i yrrwr ei drên

Dydd Mercher diwethaf (14 Awst), derbyniodd un o yrwyr trenau Trafnidiaeth Cymru, Geraint Williams, anrheg arbennig iawn ar ôl i gwsmer ei stopio yng ngorsaf Gobowen a rhoi blwch arian wedi’i baentio â llaw iddo, a hwnnw wedi’i gynllunio i edrych fel Tomos y Tanc.

28 Awst 2019