Skip to main content

09 Maw 2021

Rydyn ni’n gweithio’n galed i greu gwell rhwydwaith trafnidiaeth ac rydym yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i wella ein gwasanaeth rheilffyrdd ac adeiladu Metro De Cymru.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous ac rydym yn buddsoddi’n helaeth ac yn gwneud llawer o newidiadau.  Bydd rhai gwelliannau yn gyflym tra bydd eraill yn cymryd ychydig yn hwy i’w gweithredu.

Mae ein podlediadau yn ffordd wych o ddeall y gwelliannau a'r newidiadau rydyn ni’n eu gwneud ac o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud.  Rydym am wneud yn siŵr fod ein podlediadau’n llawn gwybodaeth ac o gymorth ichi. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych pe baech am i ni gyhoeddi podlediad ar rywbeth y mae gennych chi ddiddordeb ynddo. Os oes gennych syniad am bodlediad, cysylltwch â ni ar media@tfw.wales

Podlediad Trafnidiaeth Cymru

17 Ebrill 2020: Metro De Cymru

 

3 Rhagfyr 2019: Rydym wedi lansio ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy

 

10 Hydref 2019: Tymor y Hydref - Trawsgrifiad

 

Ymddangosiadau gwestai

13 January 2021: RailNatter: Beth yw Metro De Cymru?

 

5 Medi 2019: Mae ein Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn sgwrsio gyda transit

26 Mehefin 2019: Carwyn Jones yn cwrdd â James Price