Skip to main content

July 20, 22 and 29 travel update

17 Gor 2023

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol a gynhelir ddiwedd fis Gorffennaf.

Mae Undeb RMT wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal tri diwrnod o weithredu diwydiannol fydd yn effeithio ar 14 o gwmnïau gweithredu trenau yn ystod mis Gorffennaf.  Y dyddiau yw:  ddydd Iau 20 Gorffennaf, dydd Sadwrn 22 Gorffennaf a ddydd Sadwrn 29 Gorffennaf.

Dyw TrC ddim yn ymwneud â’r gweithredu diwydiannol ond mae rhai o'i wasanaethau'n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i'r amserlen a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill. 

Bydd TrC yn rhedeg ei wasanaethau yn ôl ei amserlen arferol, ond, mae'n fwy na thebyg y bydd gwasanaethau'n brysurach na'r arfer oherwydd y bydd gweithredwyr trenau eraill yn cymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol, yn enwedig y gwasanaethau isod:

  • Caerfyrddin - Abertawe - Pen-y-bont ar Ogwr - Canol Caerdydd - Casnewydd - Cyffordd Twnnel Hafren
  • Caerloyw - Cheltenham
  • Gogledd Cymru - Caer - Crewe - Manceinion
  • Amwythig - Birmingham International

I gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf, ewch i Journey Check, gwefan Trafnidiaeth Cymru neu ap TrC, sydd wedi ennill gwobrau. 

Llwytho i Lawr