Skip to main content

TfW marks International Workers’ Memorial Day

24 Ebr 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol mewn undod gyda’i bartneriaid undeb llafur.

Bob blwyddyn, mae’r undebau llafur yn uno i gofio’r rhai sydd wedi colli eu bywydau yn y gwaith, neu o anafiadau a salwch sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae eleni yn hynod deimladwy oherwydd y pandemig Covid-19 presennol, lle mae gweithwyr allweddol, gan gynnwys cydweithwyr yn TrC, yn dal ati i weithio ar y rheng flaen, gan beryglu eu bywydau i gadw’r wlad i symud.

Am 11:00 ar 28 Ebrill, bydd cydweithwyr TrC ledled Cymru a’r Gororau yn cymryd rhan mewn munud o ddistawrwydd i gofio’r rhai sydd wedi colli eu bywydau, ac i dalu teyrnged i’r rhai sy’n gwneud gwaith rheng flaen hollbwysig ar wasanaethau rheilffyrdd ac mewn diwydiannau eraill.

Meddai James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Ar Ddiwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol, rydym yn falch yma yn TrC i sefyll gyda’n partneriaid undeb llafur a chofio’r rhai sydd wedi colli eu bywydau.

“Rydym yn wynebu amseroedd anodd ar hyn o bryd ac mae’n staff rheng flaen yn dangos ymroddiad a dewrder diflino i helpu’r wlad. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch iddynt ac i ddiolch hefyd i weithwyr allweddol eraill ledled gwahanol ddiwydiannau.”

Llwytho i Lawr