Newyddion

01 Meh 2021

TrC yn ffarwelio â’r olaf o’r trenau Pacer

TfW says goodbye to last Pacer trains

Rail

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ffarwelio â’r olaf o’r trenau Pacer ar ôl dros 30 mlynedd o wasanaeth, gan nodi diwedd cyfnod i reilffyrdd Prydain.

Dydd Sadwrn 29 Mai oedd y tro olaf i’r trenau Class 143 redeg ar rwydwaith cymoedd De Cymru. Dros eu hoes, roedden nhw wedi gweithredu’r hyn sy’n cyfateb i dros bum taith i’r Lleuad ac yn ôl.

Mae trenau mwy o faint a mwy modern, â gwell hygyrchedd, wedi cymryd lle’r trenau Pacer. Mae TrC hefyd yn bwrw ymlaen i adeiladau trenau newydd sbon ar gyfer rhwydwaith Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru, a fydd yn dechrau gweithredu yn 2022.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Mae diwedd gwasanaeth hir ein trenau Pacer yn gam allweddol yn y gwaith o drawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd, fel rhan o ddatblygiad Metro De Cymru. Er bod trenau Pacer wedi gweithio’n galed ledled ein rhwydwaith dros y 30 mlynedd ddiwethaf, mae ein cwsmeriaid yn haeddu trenau mwy modern sy’n darparu gwell cyfleusterau, gwell hygyrchedd a thaith fwy cyfforddus.

“Rydyn ni’n gweithio’n galed tu ôl i’r llenni er mwyn darparu trenau newydd sbon yn lle’r fflyd bresennol. Bydd y rhain yn darparu capasiti uwch a theithiau sy’n gyflymach ac yn fwy gwyrdd yn y blynyddoedd i ddod. Yn y cyfamser, rydyn ni wedi cyflwyno’r trenau Class 769. Mae’r rhain yn fwy o faint ac yn darparu capasiti uwch a phrofiad gwell i gwsmeriaid.”

Dechreuodd TrC dynnu ei drenau Pacer yn ôl ym mis Rhagfyr 2020. Ond nid yw pob un ar ei hynt i’r iard sgrap. Mae un trên Pacer eisoes wedi’i roi i Reilffordd Llanelli a Mynydd Mawr yn Sir Gaerfyrddin a bydd llawer mwy yn cael eu rhoi i reilffyrdd treftadaeth a phrosiectau cymunedol dros yr wythnosau nesaf.

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt