Newyddion

15 Hyd 2020

TrC yn dathlu Diwrnod Shwmae Sumae!

TfW celebrates Shwmae Sumae Day!

TfW News

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dathlu ‘Diwrnod Shwmae Sumae’ heddiw gyda chân gan eu goruchwyliwr cerddgar a llu o weithgareddau eraill.

Mae Diwrnod Shwmae yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ledled Cymru ac mae’n gyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith Gymraeg. Fel rhan o’u dathliadau, mae TrC wedi dilyn traddodiad Cymru ac mae ei oruchwyliwr enwog o ganwr, Chris Edwards, wedi ysgrifennu cân.

Meddai Chris:

“I nodi Diwrnod Shwmae Sumae, rydw i wedi cyfansoddi geiriau newydd i gerddoriaeth ein cân werin Gymreig glasurol ‘Gwŷr Harlech’.

“Rydyn ni i gyd yn mynd drwy gyfnod anodd oherwydd y pandemig, felly nawr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod ni’n dal i allu gwenu a chroesawu ein gilydd gyda Shwmae cyfeillgar!”

Mae TrC yn falch o fod yn frand cwbl ddwyieithog ac fel rhan o’u hymgyrch i ddathlu’r iaith Gymraeg, maent hefyd wedi bod yn annog cydweithwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle a gyda chwsmeriaid.

Mae TrC yn rhannu rhai o’r fideos mae cydweithwyr wedi’u creu sy’n disgrifio sut maen nhw’n defnyddio’r Gymraeg yn eu rhan nhw o’r sefydliad – a pham ei bod mor bwysig – ar Twitter.

Mae TrC eisoes yn defnyddio gwasanaeth cyfieithu testun i lais o ansawdd uchel ar draws gorsafoedd yng Nghymru i sicrhau bod pob cyhoeddiad yn ddwyieithog. Maent hefyd yn parhau i gyflwyno arwyddion dwyieithog, gwella’r arddangosfa ar sgriniau gwybodaeth i gwsmeriaid a datblygu System Gwybodaeth i Deithwyr ddwyieithog ar gyfer trenau ar drenau.

Yn 2021, bydd cwsmeriaid yn gallu prynu eu tocynnau trên yn Gymraeg am y tro cyntaf ar-lein a thrwy’r ap archebu.

Dywed Gweirydd Davies, Pennaeth yr Iaith Gymraeg yng Ngwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Hydref 15 bob blwyddyn yw Diwrnod Shwmae Su’mae ac mae’n hyrwyddo’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Sumae. Mae’n gyfle i bawb gymryd rhan a siarad rhywfaint o Gymraeg.

“Mae’r iaith Gymraeg yn eiddo i bob un ohonom – ychydig bach neu lawer iawn, ein hiaith ni ydyw. Mae croeso i bawb”.

Os oes gennych ragor o gwestiynau am yr Iaith Gymraeg, bydd Gweirydd ar gael i drydar rhwng 2pm a 3pm heddiw @tfwrail.

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 321180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt