Skip to main content

TfW and Cadw partner to offer 2-for-1 entry

03 Awst 2022

Gall pobl sy'n teithio ar y trên i dirnodau hanesyddol Cymru gael 2 docyn am bris 1, diolch i bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Cadw.

Bydd ymwelwyr sy'n cyflwyno tocyn trên dilys ar yr un diwrnod yn gymwys i gael dau docyn am bris un yn safleoedd Cadw sy'n codi pris mynediad.

Mae'n ddilys mewn lleoliadau hanesyddol y mae Cadw yn gofalu amdanynt ar draws Cymru, gan gynnwys cestyll byd-enwog yng Nghaernarfon, Conwy a Chaerffili, ac mae modd cyrraedd llawer ohonynt yn rhwydd ar y trên.

Dywedodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru: "Mae gan Gymru gymaint o atyniadau anhygoel i ymweld â hwy.  Mae'r cynnig hwn yn ffordd berffaith o arbed arian, tra hefyd yn teithio'n gynaliadwy ar drafnidiaeth gyhoeddus.

"Rydyn ni'n falch iawn o gydweithio â Cadw ar y cynllun hwn ac yn gobeithio y bydd llawer o bobl yn manteisio ar y cynnig hwn dros y flwyddyn nesaf."

Meddai Gwilym Hughes, Pennaeth Cadw: "Fel gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, mae Cadw wedi ymrwymo i gynaliadwyedd tirwedd hanesyddol Cymru, er budd cenedlaethau'r dyfodol.

"Yn naturiol, mae'r ymrwymiad hwn yn mynd law yn llaw â thargedau cynaliadwyedd ehangach Cymru — felly ni allem fod yn hapusach yn cefnogi Trafnidiaeth Cymru gyda'r fenter dwristiaeth werdd hon.

 "Gobeithiwn y bydd y cynnig yn galluogi trigolion Cymru ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddewis opsiwn mwy gwyrdd o ran teithio cyhoeddus wrth ymweld â'n safleoedd hanesyddol eithriadol — yr haf hwn a thu hwnt."

Nodiadau i olygyddion


Mae'n rhaid i ymwelwyr ddangos tocyn trên Trafnidiaeth Cymru, sy’n ddilys ar gyfer taith sydd ar yr un diwrnod â'r ymweliad ag atyniad Cadw.  Mae'r cynnig 2 docyn am bris 1 ar gael yn safleoedd Cadw sy'n codi pris mynediad a rhaid i ymwelwyr fanteisio ar y cynnig ar yr un diwrnod y mae ymwelwyr yn prynu tocyn mynediad.  Mae'n rhaid i'r tocyn TrC fod yn ddilys i'r orsaf agosaf sy'n gwasanaethu'r atyniad yr ymwelir â hi.

Daw'r cynnig hwn i ben ar 31 Mai 2023.

Gallwch ddarllen mwy am y telerau ac amodau ar wefan Cadw https://cadw.llyw.cymru/cynnig-mynediad-2-am-bris-1-gyda-trafnidiaeth-cymru   

Llwytho i Lawr