Newyddion

24 Meh 2021

TrC yn penodi SWARCO UK Ltd i ddarparu 21 o bwyntiau gwefru cyflym i gerbydau trydan

TfW appoints SWARCO UK Ltd to deliver 21 electric vehicle rapid charge points

Road

Mae gan gerbydau trydan rôl allweddol o ran datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth yng Nghymru ac mae angen cefnogi’r defnydd ohonynt drwy ddarparu seilwaith gwefru digonol.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru i sefydlu seilwaith gwefru cyflym i gerbydau trydan ar draws y rhwydwaith ffyrdd strategol, i hwyluso teithiau pellter hir ledled Cymru.

Yn dilyn proses dendro ddiweddar, mae TrC wedi penodi SWARCO UK Ltd i ddechrau darparu rhwydwaith gwefru cyflym, a fydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Steve Ward, Rheolwr Rhaglen Datgarboneiddio yn TrC: “Rydym yn falch iawn o benodi SWARCO i ddatblygu pwyntiau gwefru cyflym i gerbydau trydan mewn 12 lleoliad gwledig.

“Rydyn ni’n gwybod bod diffyg cyfleusterau yn rhwystr gwirioneddol i bobl gael yr hyder i newid i gar trydan, ac mae hyd yn oed yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau am gyrchfannau gwyliau.

“Gyda phwyntiau gwefru bob 25 milltir a chyfleusterau talu digyswllt syml, mae’r problemau hyn nawr yn cael eu datrys, ar ddechrau uchelgais tymor hwy i weld miloedd o bwyntiau gwefru ychwanegol yn cael eu darparu ledled y wlad yn y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Justin Meyer, Rheolwr Gyfarwyddwr SWARCO UK: “Rydyn ni’n hynod falch o fod wedi cael ein dewis fel y cyflenwr sy’n cael ei ffafrio ar gyfer darparu a gosod rhwydwaith gwefru cyflym i Gymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld gyrwyr yn cael yr hyder i archwilio’r wlad brydferth hon mewn cerbydau trydan, gan wybod y gallan nhw wefru’n gyflym a bod ar eu ffordd.”

Bydd gosod y safleoedd a ddewiswyd yn arwain at bwynt gwefru cyflym bob tua 25 milltir ar Rwydwaith Ffyrdd Strategol Cymru. Bydd y gosodiadau’n cael eu lledaenu ar draws pedair ardal Awdurdod Lleol: Ceredigion, Powys, Sir Ddinbych a Gwynedd.

Lleolir y safleoedd ym meysydd parcio’r Awdurdod Lleol yn Aberteifi, Y Drenewydd, Y Trallwng, Crucywel, Machynlleth, Talgarth, Corwen, Dolgellau, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Y Bala a maes parcio tafarn yn Llangurig.

Llwytho i Lawr

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt