Skip to main content

Transport for Wales launches Welsh language announcements

11 Maw 2020

Gall Trafnidiaeth Cymru gadarnhau fod system wybodaeth Gymraeg wedi cael ei gosod mewn mwy na 170 o orsafoedd Cymru. 

Amazon ac IVONA sy’n berchen ar y dechnoleg newydd o’r enw “Geraint” ac mae’n gallu darparu cyhoeddiadau teithio Cymraeg a newidiadau munud olaf.

Mae TrC yn gweithio ar ddatblygu system drafnidiaeth ddwyieithog i gwsmeriaid yng Nghymru.

Dywedodd Gweirydd Davies, Pennaeth Strategaeth Gymraeg Trafnidiaeth Cymru:

“Mae creu system drafnidiaeth ddwyieithog yn flaenoriaeth i ni yn TrC ac rydyn ni’n gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i wneud yn siŵr ein bod ni’n cyflawni ein nodau.

“Bydd “Geraint” yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg.

“Doedd yr hen dechnoleg ddim yn addas i’r diben o ran y Gymraeg, felly roedd yn rhaid i ni ganfod ateb newydd a’i ddatblygu ein hunain.

“Mae’n gam yn y cyfeiriad cywir o ran gwneud ein rhwydwaith yn ddwyieithog ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygiadau tebyg o ran ein systemau cyhoeddiadau ar drenau.”

Mae 222 o orsafoedd yng Nghymru, ond ar ddechrau taith TrC, dim ond chwarter y rhain oedd â system oedd yn gweithio i’r Gymraeg. Roedd gan y gweddill hen system testun-i-lais oedd yn cael trafferth ynganu’r Gymraeg.

Mae’r system newydd yn gadael i reolwyr gwybodaeth Trafnidiaeth Cymru roi’r wybodaeth ddwyieithog ddiweddaraf i gwsmeriaid a hynny wrth i unrhyw beth newid.

Cafodd ei dreialu ym Mhorthmadog, Ystâd Trefforest, Sgiwen, Hengoed a Phont-y-clun ddiwedd y llynedd cyn cael ei gyflwyno’n llawn ym mis Ionawr, mis Chwefror a mis Mawrth.

Mae 171 o orsafoedd yn elwa o’r buddsoddiad hwn.