Skip to main content

Transport for Wales completes Class 153 refurbishment

13 Gor 2022

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn dathlu cwblhau’r gwaith o adnewyddu ei fflyd o geir rheilffordd Class 153, gan ddarparu gwell cyfleusterau i gwsmeriaid ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Mae’r ddwy uned olaf yn cael eu cyflwyno yng ngwaith Chrysalis Rail’s Landore ym mis Mehefin gyda thu mewn wedi’i adnewyddu’n llwyr, gan gynnwys cyfleusterau toiled hygyrch, seddi wedi’u hadfer a gosodiadau wedi’u hadnewyddu, yn ogystal â chael eu hailfrandio yn lifrai llwyd a choch TrC.

Mae fflyd Class 153 TrC wedi tyfu o wyth uned yn 2018 i 26 uned heddiw, gan eu bod wedi ceisio caffael cerbydau ychwanegol i gynyddu capasiti ar draws y rhwydwaith ar gyfer eu cwsmeriaid.

Mae TrC bellach wedi adnewyddu 26 o unedau, sy’n gweithredu ar hyn o bryd ar Reilffordd Calon Cymru, llwybrau yng Ngogledd a Gorllewin Cymru, a Llinellau Craidd y Cymoedd i Rymni, Coryton, Lein y Ddinas a Bae Caerdydd. Mae TrC wedi prynu pedair uned arall yn uniongyrchol ac maen nhw’n aros am waith i’w hail-ffurfweddu i ddarparu gwell cyfleusterau storio beiciau ar Reilffordd Calon Cymru.

Dywedodd Kieran Hickman, Rheolwr Rhyngwyneb Prosiectau Peirianneg TrC:

“Mae wedi bod yn bleser i ni reoli’r prosiect hwn er gwaethaf yr heriau rydym wedi’u hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni’n falch iawn o’r gwaith sydd wedi’i gwblhau – mae’n wych gweld yr unedau’n disgleirio yn haul yr haf! Diolch o galon i’n cydweithwyr yn Chrysalis Rail am eu gwaith caled ar y rhaglen hon.”

Dywedodd Jerry Howells, Pennaeth Rheoli Asedau TrC:

“Mae’n wych gallu cyflawni’r gwelliannau hyn i gwsmeriaid - gwelliannau maen nhw’n disgwyl eu gweld ar rwydwaith rheilffyrdd modern. Mae’r gwaith ar y fflyd Class 153 wedi bod yn rhan bwysig o’n rhaglen adnewyddu gwerth £40 miliwn, sydd hefyd wedi cynnwys adnewyddu trenau Class 175, 150 a 158. Rydyn ni hefyd yn buddsoddi dros £800 miliwn ar fflyd o drenau newydd sbon, a fydd yn dechrau cael gwasanaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn nes ymlaen eleni.”

Llwytho i Lawr