Skip to main content

Transport for Wales supporting Pride Cymru

23 Awst 2019

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o noddi Penwythnos Mawr Pride Cymru 2019, a fydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd dros benwythnos gŵyl y banc mis Awst.

Mae TrC yn eithriadol o falch o fod yn rhan o’r ŵyl, ac i ddathlu hyn, rydym yn cynnig cyfle i holl wirfoddolwyr Pride Cymru deithio i’r digwyddiad ac yn ôl adref yn rhad ac am ddim ar y trên.

Disgwylir i fwy na 50,000 o bobl ymuno â dathliad mwyaf Cymru o’r gymuned LGBT+, sy'n cynnwys gorymdaith filltir o hyd, marchnad gymunedol, pedair llwyfan a pherfformiadau gan sêr fel Atomic Kitten, Liberty X a Texas.

Eleni, bydd y digwyddiad yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed, yn ogystal â 50 mlynedd ers terfysg pwysig Stonewall yn Efrog Newydd ym mis Mehefin 1969, un o’r digwyddiadau allweddol yn hanes mudiad rhyddhad LGBT+.

Bydd TrC yn cymryd rhan yn y brif orymdaith, gyda’n cydweithwyr yn cynrychioli’r diwydiant rheilffordd yng Nghymru ochr yn ochr â chyfeillion o Network Rail, Great Western Railway a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Dywedodd James Price, prif weithredwr Trafnidiaeth Cymru:

“Penwythnos Mawr Pride Cymru yw un o ddathliadau pwysicaf y mudiad LGBT+ yn y DU. Rwy’n falch iawn fod TrC yn cymryd rhan, fel rhan o'n hymrwymiad i hyrwyddo diwylliant amrywiol a chynhwysol cryf ym mhopeth rydym ni’n ei wneud. Rwy’n gobeithio y bydd pawb yn mwynhau’r penwythnos!”

Dywedodd David Jones, cynorthwyydd cyfleusterau yn Trafnidiaeth Cymru:

“Dyma’r tro cyntaf i mi fynd i ddigwyddiad Pride Cymru ar ran TrC, ac rwy'n wirioneddol falch bod y sefydliad yn croesawu'r digwyddiad. Rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y digwyddiad gyda’m cydweithwyr, yn enwedig fel rhan o’r brif orymdaith ddydd Sadwrn!”

Ychwanegodd Gian Molinu, Cadeirydd a Chyfarwyddwr Cyfreithiol Pride:

“Amrywiaeth a chynhwysiant sy'n bwysig i Pride, ac mae Pride Cymru yn falch iawn o gael gweithio gyda TrC eleni fel partneriaid teithio swyddogol - mae’n enghraifft berffaith o gwmni sy’n dathlu amrywiaeth. Diolch o galon i TrC am ei gefnogaeth - rydym yn edrych ymlaen at gael ymuno â’r tîm i ddathlu yn ystod y penwythnos hwn”

 

Llwytho i Lawr