Skip to main content

Transport for Wales reinforces essential travel only in Wales

23 Hyd 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu neges Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau symud cenedlaethol - ‘y cyfnod atal byr’ - ddod i rym, gan annog pobl i wneud teithiau hanfodol yn unig.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfyngiadau ‘atal byr’ newydd i helpu i leihau lledaeniad Covid-19 o 6pm nos Wener 23 Hydref 2020 tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfyngiadau hefyd ar yr holl deithio yng Nghymru a dim ond os yw eu taith yn hanfodol y dylai pobl deithio.

Mae TrC yn cynghori defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus, os bydd angen iddyn nhw deithio, i fwrw golwg ar amserlenni’n rheolaidd gan y bydd llai o wasanaethau rheilffyrdd ar gael.

Fodd bynnag, ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr, na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr, yn newid.

Mae TrC yn gofyn hefyd i gwsmeriaid rheilffyrdd y mae angen iddyn nhw wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr gofio bod canllawiau gwahanol ar waith yn y gwledydd gwahanol yn y DU, a bod yn rhaid dilyn y rhain.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru;

“Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth yn Trafnidiaeth Cymru ac rydyn ni’n cefnogi cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn llwyr i helpu i leihau lledaeniad Covid-19.

“Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, bydd trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig a bydd llai o wasanaethau’n rhedeg.”

Mwy o wybodaeth yma.

Llwytho i Lawr