Newyddion

11 Ebr 2022

Torri gwallt am ddim i ysgogi trafodaethau ynghylch iechyd meddwl

Free haircuts to prompt mental health conversations

Gall teithwyr sy'n defnyddio gorsaf reilffordd brysuraf Cymru gael torri eu gwallt am ddim ddydd Mercher yma (13 Ebrill) fel rhan o fenter gan elusen iechyd meddwl.

Bydd y Lions Barber Collective, elusen iechyd meddwl a chasgliad rhyngwladol o farbwyr sydd wedi dod ynghyd i helpu i godi ymwybyddiaeth o atal hunanladdiad, yng ngorsaf Caerdydd Canolog ddydd Mercher ac yn agor siop Barbwr dros dro am ddim.

Ar ôl cael eu hyfforddi i adnabod ac ennyn diddordeb pobl mewn sgyrsiau am iechyd meddwl, byddant yn yr orsaf gyda dwy gadair yn y cyntedd rhwng 9am-4pm.  Byddan nhw’n cynnig torri gwallt cwsmeriaid a chydweithwyr am ddim tra’n cael sgyrsiau i hybu iechyd meddwl cadarnhaol.

Dywedodd Josh Hopkins, Pennaeth Diogelwch a Chydnerthedd Trafnidiaeth Cymru: “Rydym yn falch iawn o allu cymryd rhan yn y fenter hon gyda'r Lions Barber Collective.

“Gyda miloedd o bobl yn teithio trwy orsaf Caerdydd Canolog pob dydd mae’n lleoliad perffaith i gyrraedd cymaint o bobl â phosib a sbarduno trafodaeth am bwysigrwydd gofalu am eich iechyd meddwl.

“Yn Trafnidiaeth Cymru, diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth ac rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gydag elusennau a sefydliadau iechyd meddwl.”

Sefydlwyd y Lions Barber Collective gan y barbwr a’r siaradwr cyhoeddus enwog Tom Chapman yn 2015.  Maent bellach yn arwain ymgyrchoedd ar gyfer ymwybyddiaeth o les meddwl ac atal hunanladdiad, ar ôl i ffrind Tom gyflawni hunanladdiad.

Ers hynny, un o flaenoriaethau Tom yw mynd i'r afael â'r stigma a'r materion sy'n ymwneud â hunanladdiad, ac mae’n credu bod y siop barbwr yn lle gwych, diogel i ddynion siarad.

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt