Skip to main content

‘Essential travel only’ on selected routes on 30 July

28 Gor 2022

Cynghorir teithwyr rheilffordd i beidio â theithio oni bai bod eu taith yn hanfodol ar nifer o lwybrau ddydd Sadwrn (30 Gorffennaf) oherwydd gweithredu diwydiannol.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF, ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen gyfyngedig iawn a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Disgwylir i wasanaethau TrC ar Brif Linell De Cymru rhwng Abertawe a Chasnewydd fod yn brysur iawn oherwydd nad yw Great Western Railway (GWR) yn rhedeg unrhyw un o'i wasanaethau rhwng Caerdydd ac Abertawe, a gwasanaeth cyfyngedig iawn rhwng Caerdydd a Chasnewydd ddydd Sadwrn.  Bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaethau ychwanegol ar hyd y llwybr hwn er mwyn creu mwy o le.

Bydd gwasanaethau rhwng Amwythig a Birmingham, lle mae Gemau'r Gymanwlad 2022 yn cael eu cynnal, hefyd yn arbennig o brysur gan na fydd West Midlands Railway yn rhedeg unrhyw un o'i wasanaethau ychwaith ddydd Sadwrn.

Mae TrC yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio oni bai bod eu taith yn hanfodol rhwng:

  • Abertawe a Chasnewydd
  • Amwythig a Birmingham.

Bydd staff ychwanegol ar gael yn ein gorsafoedd i helpu cwsmeriaid.

Cynghorir pob cwsmer yn gryf i wirio'r wybodaeth deithio ddiweddaraf ar wefan TrC, ap ffon neu ar y sianeli cyfryngau cymdeithasol cyn teithio.

Nodiadau i olygyddion


Teithio i'r Eisteddfod

  • Gweithredu diwydiannol ar 30 Gorffennaf (diwrnod cyntaf yr Eisteddfod) – nid yw Trafnidiaeth Cymru yn ymwneud â gweithredu diwydiannol ddydd Sadwrn ond mae’n debygol y bydd cwmnïau trenau eraill ar streic a fydd yn effeithio ar wasanaethau.
  • Disgwylir y bydd gwasanaethau bws TrawsCymru i Aberystwyth yn gweithredu fel arfer (T1, T1C, T2, T5).

Dolenni defnyddiol:

Tudalen crynodeb gwybodaeth i deithwyr TrC: Gweithredu Diwydiannol | Trafnidiaeth Cymru (trc.cymru)  

Datganiad i'r wasg diweddaraf am WD/cyngor teithio: https://newyddion.trc.cymru/newyddion  

Teithio i'r Eisteddfod: https://eisteddfod.cymru/2022-cyrraedd-y-maes  

Llwytho i Lawr