Skip to main content

Graffiti Art project used to prevent anti-social behaviour

22 Mai 2023

Mae prosiect celf gymunedol newydd yng Ngorsaf Reilffordd Conwy wedi ymgysylltu â myfyrwyr lleol i helpu i leihau tresmasu ar y rheilffyrdd.

Ym mis Mawrth, cwblhawyd dau ddarn celf newydd yng ngorsaf Conwy gan yr artist graffiti lleol Andy Birch mewn cydweithrediad â myfyrwyr o Ysgol Aberconwy. Mae'r darnau'n gorchuddio tu mewn dwy loches yn yr orsaf ac yn cael eu hysbrydoli gan dreftadaeth a diwylliant lleol.

Datblygwyd y prosiect i annog ymdeimlad o berchnogaeth o’r orsaf yn y gymuned leol ac ymateb i ddigwyddiadau tresmasu diweddar. Roedd gorsaf Conwy yn fan problemus ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol y llynedd ac mae gostyngiad yn nifer y tresmasu eisoes wedi'i sylwi.

Dywedodd Claire Williams, Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol ym Mhartneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy: “Mae’r bobl ifanc wedi bod wrth eu bodd, mae wedi bod yn wych iddynt fynd allan o’r ysgol a bod yn greadigol yn y dref.”

“Rydym yn gyffrous ein bod wedi gallu ymgysylltu â nhw a chreu ymdeimlad o berchnogaeth dros yr orsaf a’r rheilffordd. Rydyn ni’n gobeithio, ac mae arwyddion wedi bod yn barod, y bydd yn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.”

Dywedodd Melanie Lawton, Arweinydd Strategaeth Rheilffyrdd Cymunedol Trafnidiaeth Cymru: “Mae’r disgyblion yn Ysgol Aberconwy wedi bod yn wych ac wedi cymryd rhan wirioneddol yn y prosiect. I Trafnidiaeth Cymru, mae’n bwysig bod ein gorsafoedd yn teimlo fel rhan o’r gymuned, ac mae’r gwaith hwn wedi hybu hynny’n wirioneddol. Mae’n wych ein bod wedi gallu annog y brwdfrydedd hwn tra hefyd yn lledaenu gwybodaeth diogelwch hollbwysig.”

Dywedodd Leyton Powell, Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg TrC: “Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhan o’r gymuned, ac rydym yn rhyngweithio’n gadarnhaol drwy ein gorsafoedd, seilwaith, pobl a gwasanaethau. Mae hyn yn gadarnhaol ond mae’n bwysig ein bod yn rhoi gwybod i’r cyhoedd y gall tresmasu ar y Rheilffyrdd arwain at ganlyniadau dinistriol. Nid yw tresmasu byth yn werth y risg. Mae'n anghyfreithlon ac yn beryglus. Mae’r prosiect allgymorth cymunedol hwn yn enghraifft wych o’r hyn y mae Trafnidiaeth Cymru yn ei wneud i gyfathrebu ac addysgu mewn ffordd effeithiol a chydweithredol.”