Newyddion

17 Meh 2022

Metro De Cymru – Gwyriad I Lwybr Taf

South Wales Metro - Taff Trail Diversion

Ym mis Awst 2021, caewyd rhan o ffordd Ffordd Bleddyn i gerbydau er mwyn caniatáu i waith gwella gael ei wneud i greu twnnel o dan y bont, a fydd yn caniatáu i'n trenau fynd i mewn i safle'r depo o'r traciau presennol ychydig i'r de o orsaf Ffynnon Taf. Ers hynny, mae llwybr troed i feicwyr a cherddwyr wedi aros ar agor.

Ddydd Llun 17 Mehefin 2022, bydd ffordd Ffordd Bleddyn ar gau'n llawn i ddefnyddwyr y ffordd, cerddwyr a beicwyr. Bydd cau ffordd Ffordd Bleddyn yn llawn yn golygu na fydd rhan fechan o Lwybr Taf yn cael ei defnyddio, gyda dargyfeiriadau yn eu lle ar gyfer y cau yn para tan Haf 2023, gydag ailagor ffordd Ffordd Bleddyn. Dangosir y llwybrau dargyfeirio arfaethedig yn y map isod, gyda llwybr 1 wedi'i ddargyfeirio ar y map mewn gwyrdd.

Mae Llwybr 1 wedi’i ddargyfeirio yn gofyn i gerddwyr a beicwyr sy’n teithio tua’r de i adael Llwybr Taf ac ymuno â Parish Road, a pharhau i Forest Road. Yna mae cerddwyr a beicwyr yn parhau i'r de i gyrraedd Heol y Fynwent, lle byddant yna'n ymuno â'r gyffordd i Heol Caerdydd, gan gyrraedd pwynt C ar y map dargyfeirio.

Mae rhaglen wella 6 wythnos wedi'i chynnal ar y llwybr dargyfeirio, er mwyn sicrhau ei bod yn addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys creu lôn feicio ar hyd rhan o Heol y Fynwent, croesfannau newydd i gerddwyr, gwelliannau i lwybrau troed presennol a gosod arwyddbyst newydd. Gwnaethom hefyd osod mesurau lliniaru traffig, gan gynnwys bympiau cyflymder ar hyd Heol y Fynwent.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd wrth i ni barhau â'n gwaith i adeiladu'r Metro yn Ffynnon Taf. Mae ein tîm ar gael i ateb eich cwestiynau 24/7, felly ffoniwch 033 33 211 202.  Fel arall, defnyddiwch WhatsApp i gysylltu 07790 952507 (0700-2000 o ddydd Llun i dydd Gwener, 0800-20000 dydd Sadwrn, a 1100-2000 dydd Sul).  

Ewch i  trc.cymru/cy/cysylltu-ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech chi gael yr wybodaeth hon mewn fformat arall. I gael rhagor o wybodaeth am ein gweledigaeth ar gyfer Metro De Cymru, ewch i trc.cymru/cy/metro-de-cymru, ac am ein gwaith i adeiladu’r Metro yn trc.cymru/prosiectau/metro/adeiladu-ein-metro.  

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt