Skip to main content

TfW joins Train Companies across UK to Support Stranded Thomas Cook Customers

23 Medi 2019

Mae cwmnïau trên yn ymlacio rheolau tocynnau er mwyn helpu cwsmeriaid Thomas Cook sydd wedi cael ei effeithio gan gwymp y cwmni.

Bydd gweithredwr trên yn caniatáu pobl sydd wedi cael ei effeithio i dal y gwasanaethau cyntaf posib sydd gyda’i gweithredwr trên gwreiddiol wnaethon nhw fwcio gyda, os oedden nhw wedi bwcio ar wasanaethau penodol fel rhan o’u pecyn Thomas Cook neu os wnaethon nhw fwcio trenau ar wahân i deithio ar eu gwyliau. Dylai pobl sydd wedi bwcio tocynnau ar gyfer gwyliau sydd yn hytrach ddim yn bosib cysylltu eu gweithredwr trên i weld os gallant gael ad-daliad am ddim.

Yn y ddau achos, bydd angen ar bobl i arddangos eu bod yn gwsmeriaid Thomas Cook trwy er enghraifft dangos cadarnhad bwcio, tocyn-e neu ei pas byrddio.

Wnaeth Billy Denyer, Cyfarwyddwyr Cynigion Cwsmeriaid o Rail Delivery Group dweud:

“Mae cwymp Thomas Cook yn newyddion trist iawn ar gyfer cwsmeriaid a staff y cwmni. Mae cwmnïau trên yn deall bydd pobl sydd yn dychwelyd o’u gwyliau eisiau cyrraedd gartref yn gyflym a gyda’r teimlad o leiafrif o straen bosib, felly rydym yn hapus i ymlacio rheolau tocynnau arferol”.

Dwedodd Barry Lloyd, Pennaeth Profiadau Cwsmer ac Arloesi TrC dweud: “Mae cwymp Thomas Cook yn colliad enfawr bydd yn effeithio ar nifer fawr o bobl. Gyda ein partneriaid diwydiant rheilffordd mae Trafnidiaeth Cymru yn ymrwymo i wneud popeth rydym yn gallu er mwyn cefnogi’r cwsmeriaid sydd wedi cael eu effeithio gan hon. Felly plis peidiwch a phoeni os oes gennych tocyn lefel uwch neu tocyn oddi ar oriau brig, ond eich bod yn gallu dangos eich manylion bwcio Thomas Cook mi fyddwn ni yn anrhydeddu eich tocynnau trên”.

 

Nodiadau i olygyddion


Nodiadau i golygyddion

 1. Beth os oes gen i tocyn lefel uwch ac rydw i nawr am colli’r tren?
 2. Rydych yn gallu dal y gwasanaeth tren cyntaf sydd ar gael gyda’r gweithredwr tren gwreiddiol wnaethoch bwcio gyda. Bydd angen dangos tystiolaeth eich fod yn cwsmer Thomas Cook, e.e. gyda cadarnhad bwcio neu tocyn-e.
 1. Beth os oes gen i tocyn oddi ar oriau brig ond mae’n nawr rhai i mi teithio oriau brig?
 2. Mae hynny’n iawn. Gallwch cymryd y gwasanaeth cyntaf sydd ar gael gyda’r gweithredwr tren wnaethoch bwcio gyda yn wreiddiol. Bydd angen dangos tystiolaeth eich fod yn cwsmer Thomas Cook, e.e. gyda cadarnhad bwcio neu tocyn-e.
 1. Beth os wnes i bwcio’r tocyn tren ar wahan i’r pecyn gwyliau?
 2. Gallwch cymryd y gwasanaeth cyntaf sydd ar gael gyda’r gweithredwr tren wnaethoch bwcio gyda yn wreiddiol. Bydd angen dangos tystiolaeth eich fod yn cwsmer Thomas Cook, e.e. gyda cadarnhad bwcio neu tocyn-e.
 1. Beth os wnes i prynu tocyn lefel uwch ar gyfer gwyliau rydw i nawr ddim yn mynychu?
 2. Siaradwch gyda’ch gweithredwr i weld os gallwch hawlio ad-daliad di-ffi. Os gallwch, bydd angen dangos tystiolaeth eich fod yn cwsmer Thomas Cook, e.e. gyda cadarnhad bwcio neu tocyn-e. Fel arall, gallwch hawlio pris y tocyn yn ol o’ch yswiriwr teithio, neu bydd e wedi cael ei orchuddio gan ATOL/ABTA.
 1. Beth os wnes i prynu fy nhocyn trwy gwerthwr trydydd parti?
 2. Bydd rhaid siarad gyda’r cwmni lle wnaethoch prynu’r tocyn.
 1. Beth os ydw I’n cael fy dychwelyd i maes awyr gwahanol?
 2. Bydd rhaid i chi prynu tocyn newydd a hawlio hwn trwy ATOL/ABTA, eich yswiriwr teithio neu eich cwmni credid.

 

 1. Beth os yw fy nhaith yn cynnwys mwy nag un cwmni tren?
 2. Rydych yn gallu dal y gwasanaeth tren cyntaf sydd ar gael gyda’r gweithredwr tren gwreiddiol wnaethoch bwcio gyda. Bydd angen dangos tystiolaeth eich fod yn cwsmer Thomas Cook, e.e. gyda cadarnhad bwcio neu tocyn-e.