Newyddion

29 Meh 2022

Llinellau rheilffordd i gau ar gyfer gwaith Metro De Cymru

Rail lines to close for South Wales Metro work

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw gyda dwy lein yn cau o ddydd Sadwrn er mwyn caniatáu i waith barhau ar brosiect Metro De Cymru.

O ddydd Sadwrn 2 tan ddydd Gwener 8 Gorffennaf, bydd y rheilffyrdd o Gaerdydd Canolog i Radur (trwy’r Tyllgoed) ac o Radur i Bontypridd yn cau i drenau.

Bydd gwasanaethau amnewid bysiau ar waith a dylai teithwyr wirio am y wybodaeth ddiweddaraf cyn iddynt deithio ar wefan TrC neu ap symudol.

Bydd y cau yn galluogi TrC i wneud gwaith peirianneg trawsnewidiol mawr ar gyfer Metro De Cymru.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys gosod sylfeini ar gyfer offer llinellau uwchben ar draws llinellau Radur a Chaerdydd, gosod ac uwchraddio signalau, byrddau gwastad a gwaith trac yng ngorsafoedd Radur a Threfforest, clirio llystyfiant a gwaith paratoi yn Danescourt, arolygon archwilio tir a chynnal a chadw cyffredinol.

Bydd Metro De Cymru yn gwella cysylltedd yn sylweddol ledled De Cymru ac yn darparu mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill i bobl Cymru, drwy uno llwybrau rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol.

Mae’r prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://tfw.wales/projects/metro/service-changes

Llwytho i Lawr

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt