Newyddion

20 Mai 2019

Lansio Gwasanaethau Rheilffyrdd newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl

New Rail Services launched between North Wales and Liverpool

Rail

Gan ddechrau heddiw, bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd bob awr rhwng Gogledd Cymru a Sir Caer i Lerpwl.

Drwy ailagor trac Tro Halton, bydd Trafnidiaeth Cymru yn lansio 215 o wasanaethau newydd bob wythnos a bydd gwell cysylltiad yn hwb economaidd mawr i’r rhanbarth.

Hefyd mae’r gwasanaethau ychwanegol wedi arwain at greu 30 o swyddi newydd.

Bydd gwasanaethau’n rhedeg bob awr o Gaer, gan alw yn Helsby, Frodsham, Runcorn, Parcffordd De Lerpwl (ar gyfer Maes Awyr John Lennon) a Lerpwl Lime Street.

Hefyd, bydd dau wasanaeth uniongyrchol y dydd o Wrecsam Cyffredinol ac un yn uniongyrchol o Lerpwl i Wrecsam.

Gadawodd y trên cyntaf Wrecsam Cyffredinol am 6.35am fore heddiw, lle’r oedd digwyddiad dathlu’n cael ei gynnal gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates. Wedyn aeth y Gweinidog ar y gwasanaeth cyntaf i Lerpwl.

Dywedodd Ken Skates: “Rwy’n hynod falch o fod yn lansio gwasanaethau rheilffyrdd newydd Trafnidiaeth Cymru rhwng Gogledd Cymru a Sir Caer i Lerpwl.

“Bob dydd mae miloedd o gymudwyr yn teithio rhwng Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, sy’n golygu bod cysylltiad rheilffyrdd rhagorol yn hanfodol i'r economi ar ddwy ochr y ffin. Drwy ddarparu 215 o wasanaethau newydd yr wythnos, byddwn yn cryfhau'r cysylltiadau gyda’n cymdogion dros y ffin, gan greu cyfleoedd economaidd a chymdeithasol pwysig. Hefyd bydd gwella mynediad yn hwb i’n cymunedau lleol ni ac i'r sector twristiaeth rhanbarthol, gan ddenu mwy o ymwelwyr i Gymru.

“Fe hoffwn i ddiolch i bob partner sy’n rhan o’r prosiect yma ac rwy’n edrych ymlaen at barhau â’n perthynas waith agos er budd defnyddwyr y rheilffyrdd.”

Ychwanegodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

"Mae Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi £5 biliwn i drawsnewid y sector trafnidiaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau ac rydyn ni’n eithriadol gyffrous am gyflwyno'r gwasanaethau newydd sy’n cysylltu Gogledd Cymru a Sir Caer gyda Lerpwl.

“Bydd yn hwb economaidd sylweddol ar gyfer yr ardal ac mae’r ffaith bod Trafnidiaeth Cymru yn darparu 215 o wasanaethau newydd sbon yr wythnos yn tanlinellu ein hymrwymiad i adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gwell i bawb.

“Mae’r prosiect hwn wedi gweld gwaith caled, ymroddiad a buddsoddiad aruthrol gan gynifer o unigolion ac asiantaethau ac mae’n dangos beth yn union y gellir ei gyflawni drwy weithio’n gydweithredol.

“Rydyn ni’n dynesu at ein chwe mis cyntaf yn Trafnidiaeth Cymru a dyma garreg filltir bwysig arall wrth i ni barhau i gyflawni ein gweledigaeth.”

 

Nodiadau i olygyddion

- Gwasanaethau uniongyrchol o Wrecsam i Lerpwl Lime Street - Llun-Sad
- Gwasanaethau Sul Caer i Lerpwl Lime Street
- Prynu a gwirio tocynnau drwy ddilyn y ddolen yma https://trc.cymru/