Skip to main content

Improvement work begins at Bridgend station

17 Maw 2021

Mae gwaith yn mynd rhagddo i foderneiddio gorsaf drenau Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru sy’n werth miliynau o bunnoedd.

Bydd nifer o gyfleusterau ychwanegol yn cael eu hychwanegu ar gyfer cwsmeriaid, gan gynnwys gosod sgriniau gwybodaeth newydd i gwsmeriaid yn y brif neuadd archebu.

Bydd y sgriniau’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am deithiau trên i gwsmeriaid, yn ogystal â gwybodaeth am wasanaethau bysiau lleol a gwybodaeth gyffredinol arall.

Mae’r gwelliannau hefyd yn cynnwys ail beintio’r bont droed ac ailaddurno ac adnewyddu’r ystafell aros ar Blatfform 2, yn ogystal ag ychydig o feinciau eistedd newydd sydd wedi’u hychwanegu at y ddau blatfform.

Bydd lloches newydd i feiciau hefyd gyda rhagor gylchoedd i gloi beiciau, a biniau ailgylchu ychwanegol ar draws yr orsaf. Byddwn yn gosod arwyddion newydd yn ogystal â goleuadau LED sy’n helpu i greu amgylchedd mwy diogel a chroesawgar.

Dywedodd Yasmin Browning, Rheolwr Prosiectau Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd bod gwaith wedi dechrau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Rydyn ni eisoes yn gweld cymaint o gynnydd yn cael ei wneud i wella cyfleusterau ar gyfer ein cwsmeriaid mewn cymuned sy’n allweddol ar ein rhwydwaith. 

“Ar ôl gorffen, rydyn ni’n credu y bydd y gwelliannau niferus rydyn ni’n eu gwneud i’r orsaf yn golygu y bydd ein cwsmeriaid yn gweld manteision mawr sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy diogel, yn fwy cyfforddus, ac yn rhoi profiad mwy pleserus iddyn nhw.”

Mae contractwyr nawr ar y safle i drawsnewid yr orsaf dros yr wythnosau nesaf, a bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ddiwedd mis Mawrth.