Skip to main content

Eurovision and industrial action travel advice

10 Mai 2023

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr o bwysigrwydd gwirio am wybodaeth deithio ddiweddaraf gyda gweithredu diwydiannol a digwyddiadau mawr a gynhelir yr wythnos hon.

Mae undeb gyrwyr trenau ASLEF wedi cyhoeddi streic ddydd Gwener 12 Mai, tra bod Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffyrdd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) wedi cyhoeddi streic hefo 14 o Gwmnïau Gweithredu Trenau ddydd Sadwrn 13 Mai.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru yn ymwneud â gweithredu diwydiannol ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen lai difrifol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Dydd Gwener 12 Mai

Bydd gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg yn ôl yr amserlen ond bydd y llwybrau canlynol yn brysurach nag arfer:

  • Caerfyrddin - Abertawe - Pen-y-bont ar Ogwr - Caerdydd Canolog - Casnewydd - Cyffordd Twnnel Hafren
  • Caerloyw – Cheltenham
  • Gogledd Cymru - Caer - Crewe – Manceinion
  • Amwythig - Birmingham International

Rasys Caer 10-12fed Mai

Bydd gwasanaethau i/o Gaer yn brysur iawn, yn enwedig ddydd Gwener 12 Mai pan fydd gweithredu diwydiannol yn effeithio ar weithredwyr eraill.

Dydd Sadwrn 13 Mai

Oherwydd tarfu sy’n effeithio ar weithredwyr trenau eraill, bydd rhai gwasanaethau TrC yn brysurach nag arfer a bydd y gwasanaethau TrC canlynol yn cael eu effeithio:

Cyn 07:00 ac ar ôl 19:00

  • Mae Caerloyw ar gael ar gyfer gwasanaethau rhwng 07:00 - 19:00 yn unig. Bydd gwasanaethau'n tarddu/yn terfynu yn Lydney y tu allan i'r oriau hyn.
  • Mae Wolverhampton ar agor ar gyfer gwasanaethau rhwng 07:00 - 19:00 yn unig. Bydd gwasanaethau'n cychwyn/terfynu yn Birmingham New Street yn lle Birmingham International y tu allan i'r oriau hyn.
  • Mae Warrington Bank Quay, Crewe, Stockport, Runcorn, Birmingham International ar gael ar gyfer gwasanaethau rhwng 07:00 - 19:00 yn unig.
  • Bydd gwasanaethau Manceinion yn cychwyn/yn dod i ben yn Amwythig yn lle Manceinion Piccadilly y tu allan i'r oriau hyn.
  • Bydd gwasanaethau Birmingham yn cychwyn/terfynu yn Birmingham New Street yn lle Birmingham International y tu allan i'r oriau hyn.
  • Bydd gwasanaethau gogledd Cymru i Fanceinion yn dod i ben yng Nghaer yn lle Manceinion Piccadilly. Codi / gosod i lawr yn unig yn Stockport drwy'r dydd.

Eurovision yn Lerpwl

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gwasanaeth bob awr rhwng Caer a Lime Street rhwng 07.00 a 19.00 ddydd Sadwrn 13 Mai. Ar ôl 19.00 fe fydd gwasanaeth bob awr i Liverpool South Parkway lle gall teithwyr newid am wasanaethau Merseyrail i ganol Lerpwl. Mae hyn oherwydd na fu unrhyw anfonwyr ar ôl 19.00 yn Lime Street oherwydd y gweithredu diwydiannol.