Skip to main content

Transport for Wales nominated for National Procurement Awards

30 Ebr 2019

Mae Trafnidiaeth Cymru’n dathlu ei fod wedi cael ei enwebu ar gyfer dwy Wobr GO Genedlaethol y DU ar gyfer y broses arloesol o gaffael gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Mae Gwobrau GO, a ddethlir mewn seremoni fawreddog bob blwyddyn, yn arddangos y datblygiadau, y mentrau a’r arloeseddau sy’n gwneud y DU yn arweinydd byd-eang ym maes caffael cyhoeddus clyfar ac effeithiol.  

Mae Trafnidiaeth Cymru, ynghyd â chydweithwyr yn Infrastructure Advisory UK Ltd, Steer, Mott McDonald, ChandlerKBS, Grant Thornton, Blake Morgan a Burges Salmon, wedi cael eu henwebu mewn dau gategori. Y cyntaf ar gyfer Prosiect Caffael y Flwyddyn gwerth dros £20 miliwn a’r ail ar gyfer y broses o gaffael Gweithredwr a Phartner Datblygu newydd, sy’n gyfrifol am redeg trenau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau ac am ddatblygu Metro De Cymru.

Dyfarnwyd y contract 15 mlynedd ym mis Mehefin 2018 yn dilyn proses gaffael lwyddiannus, a barodd ddwy flynedd a dechreuodd gwasanaethau redeg o dan frand Trafnidiaeth Cymru ym mis Hydref.  

Mae Trafnidiaeth Cymru’n buddsoddi £5 biliwn i drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau amlach, trenau newydd sbon, cyfleusterau gwell mewn gorsafoedd a 600 o swyddi newydd.

Dywedodd James Price, prif weithredwr Trafnidiaeth Cymru:

“Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi cael ein henwebu ar gyfer y gwobrau hyn. Mae’n adlewyrchu’r gwaith rhagorol a wnaed gan ein timau yn ystod y broses o gaffael gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, a fydd yn allweddol i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon y mae pobl Cymru yn falch ohono”.

Bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ar 30 Ebrill yng Ngwesty’r Hilton Metropole, Birmingham.

Llwytho i Lawr