Skip to main content

Plan ahead this bank holiday

28 Mai 2021

Mae teithwyr sy’n defnyddio rhwydwaith Cymru a’r Gororau dros benwythnos gŵyl y banc yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw.

Gyda rhagolygon o dywydd da ar draws y DU, mae disgwyl i’r rhwydwaith rheilffyrdd fod yn brysur wrth i bobl fynd i gyrchfannau twristaidd fel Ynys y Barri, Dinbych-y-pysgod ac arfordir Gogledd Cymru.

Mae yna nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal hefyd sy’n agored i’r cyhoedd, gan gynnwys rasio ceffylau ar Gae Rasio Caer.

Dywedodd Leyton Powell, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd TrC: “Gyda rhagolygon o dywydd braf ar gyfer penwythnos gŵyl y banc, rydyn ni’n rhagweld y bydd gwasanaethau’n brysur ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

“Pan fo’n bosibl, rydyn ni’n darparu gwasanaethau ychwanegol i gyrchfannau poblogaidd fel Ynys y Barri, ond bydd capasiti wedi’i gyfyngu i gefnogi’r gwaith o gadw pellter cymdeithasol a bydd systemau ciwio ar waith mewn rhai gorsafoedd.

“Ein cyngor i bawb yw gwirio eich cynlluniau teithio cyn mynd, defnyddiwch ein hadnodd Gwiriwr Capasiti i weld pa wasanaethau sy’n debygol o fod yn brysur, prynwch docyn ymlaen llaw a dilynwch ein canllawiau Teithio’n Saffach. Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi cael eich eithrio.

“Ni oddefir ymddygiad gwrthgymdeithasol, a bydd ein staff diogelwch a Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn patrolio ein rhwydwaith. I roi gwybod am ddigwyddiad i'r HTP, anfonwch neges destun i 61016.”

Mae’r gwaith gwella sydd ar y gweill dros benwythnos gŵyl y banc yn golygu na fydd trenau yn y naill gyfeiriad na’r llall rhwng Radur a Phontypridd yn Ne Cymru o ddydd Gwener i ddydd Llun, gyda bysiau yn rhedeg yn lle’r trenau.

Yng Ngogledd Cymru, does dim trenau chwaith rhwng Caer a Manceinion Piccadilly a Pharcffordd De Lerpwl rhwng hanner dydd ddydd Sadwrn a hanner dydd ddydd Llun. Bydd bysiau yn lle trenau.