Skip to main content

Brand new trains off the production line in Newport

21 Mai 2021

Mae trawsnewid rhwydwaith Cymru a’r Gororau wedi symud cam arall ymlaen gyda’r trenau Class 197 newydd sbon cyntaf bellach wedi cael eu cynhyrchu.

Mae’r profion wedi dechrau ar y ddau gyntaf o 77 o drenau newydd a fydd yn dechrau cael eu defnyddio o’r flwyddyn nesaf ymlaen ar wasanaethau pell a fydd yn mynd i amrywiol leoliadau sy’n cynnwys Caergybi, Abergwaun a Lerpwl.

Cafodd cregyn y trenau Class 197 Civity eu hadeiladu yn Beasain, gogledd Sbaen, gan y gwneuthurwr cerbydau Sbaenaidd CAF, cyn i’r gwaith cydosod terfynol gael ei wneud yn ffatri’r cwmni yn Llanwern, Casnewydd.

Dywedodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd “Wrth i ni ddod drwy’r pandemig a gweithio i gyflawni dyfodol sy’n fwy gwyrdd, mae angen i ni wneud popeth gallwn ni i annog rhagor o bobl i fynd yn ôl ar drefnau.

“Mae gweld y trenau newydd yma’n cael eu cynhyrchu yn arwydd cadarnhaol o wella ansawdd teithio ar drenau yng Nghymru.”

Dywedodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru: “Mae’n garreg filltir gyffrous bod y trenau newydd sbon cyntaf sydd wedi cael eu hadeiladu gan Trafnidiaeth Cymru bellach wedi cael eu cynhyrchu ac wrthi’n cael eu profi.

“Bydd y trenau Class 197 yn rhan bwysig o’r gwaith o drawsnewid rhwydwaith Cymru a’r Gororau, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu teithwyr ar y trenau newydd o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

“Rydyn ni wrth ein bodd ag ansawdd y trenau ac rydyn ni’n falch bod y gwaith cydosod terfynol wedi cael ei wneud yng Nghasnewydd, gan gefnogi swyddi medrus iawn a dod â rhagor o gyflogaeth i’r ardal.”

TfW - CAF Trains-14-2

Bydd y trenau newydd hyn fwy cyfforddus i gwsmeriaid TrC ac mae ganddynt seddi lledr (dosbarth cyntaf), seddi sy’n gwrthsefyll staeniau a system aerdymheru/gwresogi fodern.

Mae’r trenau Class 197 hefyd yn cynnwys system glyfar ar gyfer cadw seddi. Bydd y seddi sydd wedi cael eu cadw’n cael eu llwytho i lawr o’r cyfrifiadur cadw seddi bob tro bydd criw’r trên yn newid pen ar y trên.

Dywedodd Richard Garner, Cyfarwyddwr CAF yn y DU, “Mae CAF yn falch o fod yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflawni ymrwymiad Trafnidiaeth Cymru i drawsnewid teithio ar drenau. Mae ein trenau ‘Gwnaed yng Nghymru’ yn rhoi anghenion teithwyr yn gyntaf a byddan nhw’n sicrhau taith gyfforddus, ddibynadwy o safon uchel ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru.”

Mae’r ffatri CAF gwerth £30m ym Mharc Busnes Celtic ger Gwaith Dur Llanwern yng Nghasnewydd wedi tyfu o ddim ond 12 o weithwyr yn 2016 i dros 200 heddiw.

Mae profion ar gyfer y ddau drên newydd (197001 a 197002) yn cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru a gogledd Lloegr ar hyn o bryd.