Skip to main content

From rail to bike trail in the dramatic heart of Wales

27 Tach 2023

Ydych chi’n ystyried trefnu penwythnos o feicio mynydd y gaeaf hwn? Mae Castell-nedd Port Talbot – a elwir hefyd yn galon ddramatig Cymru - yn gartref i rai o lwybrau anoddaf a mwyaf prydferth y DU, sydd wedi’u naddu o fryniau a oedd unwaith yn fwrlwm o lofeydd a diwydiant trwm. Gall ein trenau eich cludo chi (a'ch beic) i'r union fan.

Ydych chi’n ystyried trefnu penwythnos o feicio mynydd y gaeaf hwn? Mae Castell-nedd Port Talbot – a elwir hefyd yn galon ddramatig Cymru - yn gartref i rai o lwybrau anoddaf a mwyaf prydferth y DU, sydd wedi’u naddu o fryniau a oedd unwaith yn fwrlwm o lofeydd a diwydiant trwm. Maen nhw’n llawn drama a reidiau dramatig drwy dirweddau dramatig a phrydferth.

Os nad yw ychydig o wynt a glaw yn eich poeni (neu ychydig o fwd) cyn pen dim fe gewch eich hun yn pedlo drwy goetiroedd mynydd gwyllt, heibio i frigiadau creigiog digysgod a hyd lannau geirwon afonydd a nentydd byrlymog. Mae beicio mynydd yma yn gallu bod yn wefr enfawr, ni waeth pa mor gyflym neu araf rydych chi eisiau mynd.

Pan fyddwch chi’n stopio i gael eich gwynt atoch neu i gael diod boeth neu damaid o fwyd, gallwch dreulio ychydig funudau yn gwerthfawrogi’r prydferthwch o’ch cwmpas. Byddwch yn gweld coedwigoedd hynafol, dyfroedd clir fel crisial a bywyd gwyllt brodorol.

 

O’r cledrau i’r llwybrau beics

Gall ein trenau fynd â chi (a’ch beic) i fan cychwyn eich antur feicio yng Nghalon Ddramatig Cymru.

Cymerwch gipolwg ar ddwy o’r cyrchfannau beicio mwyaf poblogaidd yn y rhanbarth isod. Mae sawl llwybr wedi cael ei raddio yn ôl pa mor anodd ydyw felly gallwch ddod o hyd i lwybr sy’n gweddu orau i chi.

 

Parc Coedwig Afan

Mae Parc Coedwig Afan yn cael ei ystyried yn un o’r cyrchfannau beicio mynydd mwyaf gwefreiddiol yn y DU. Mae ynddo chwe llwybr beic gwych sy’n amrywio o 5 milltir i 27 milltir o ran hyd. Mae yno hefyd barc beicio gyda dringfeydd a disgyniadau eithafol nad ydynt yn addas ar gyfer y gwangalon. Oeddech chi’n gwybod bod gan Afan fwy o draciau sengl pob tywydd nag unrhyw ganolfan beicio mynydd arall yng Nghymru?

Ceir dwy ganolfan i ymwelwyr yno, sef Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn Cynonville a'r Ganolfan Beicio Mynydd yng Nglyncorrwg sydd â chaffi, siop feics a thoiledau.

Peidiwch â thrafferthu gyda’r rac beiciau – dewch draw i brifddinas beicio mynydd Cymru ar y trên. Dewch â’ch beic ar y trên a dod oddi arno ym Mharcffordd Port Talbot. Nid yw’n rhy bell i feicio o’r fan hon i’r Parc Coedwig, lle gallwch chi fynd ati go iawn i bedlo.

Cynllunio eich taith.

Llwybrau Beicio Mynydd a Seiclo

 

Parc Gwledig Margam

Mae gan Barc Margam bedwar llwybr beicio wedi’u marcio sydd wedi’u codio â lliw yn ôl pa mor anodd ydynt. Mae rhywbeth i bawb o bob gallu yma, o deithiau beic hamddenol i’r teulu cyfan i ddringfeydd serth drwy diroedd gerwin a disgyniadau igam-ogam serth drwy goedwigoedd trwchus, wedi’u cynllunio ar gyfer beicwyr profiadol.

Dewch â’ch beic ar y trên a dod oddi arno ym Mharcffordd Port Talbot. Dim ond taith fer ar eich beic sydd oddi yma i Barc Gwledig Margam.

Cynllunio eich taith.

Llwybr Beicio Mynydd Ceirw Margam