Skip to main content

Half Term: Kids go free on our trains.

18 Hyd 2023

Mwynhewch fwy o amser gyda'r teulu yr hanner tymor a gall y plant deithio am ddim.  Beth am deithio ymhellach am lai, ac ymweld â rhai o'r cyrchfannau addas i deuluoedd ar draws ein rhwydwaith?

P'un a ydych chi'n cynllunio ymlaen llaw neu'n mynd ar daith munud olaf. Dyma ychydig o wefannau sy'n addas i deulu ar draws ein rhwydwaith:

  • LEGOLAND: Birmingham / Manceinion

Rhyddhewch eich creadigrwydd gyda deg parth adeiladu a chwarae, tair taith a sinema 4D.

Dyma un o'r parciau adloniant dan do mwyaf poblogaidd. Gallwch gael 2 docyn am bris 1 os byddwch yn teithio ar y trên.

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Gwefan: https://www.daysoutguide.co.uk/legoland-discovery-centre-birmingham

  • Castell CONWY: Safle Treftadaeth y Byd

Mwynhewch olygfeydd ysblennydd y dref a'r golygfeydd panoramig dros gopaon Eryri.

Gyda chymaint o Gestyll i'w darganfod yng Nghymru, credwn fod Castell Conwy yn bendant ymysg y gorau.  Ni allai fod yn haws cyrraedd Castell Conwy, yn enwedig gan mai dim ond 4 munud o gerdded ydyw o orsaf drenau Conwy.

Teithiwch ar y trên i safleoedd Cadw a chewch 2 docyn mynediad am bris 1.  Yn syml, dangoswch eich tocyn trên dilys ar ôl cyrraedd ac fe gewch y tocyn unigol rhataf am ddim.

I wybod mwy ewch i:https://trc.cymru/ffyrdd-o-deithio/rheilffordd/arbedion-a-chynigion

  • LLWYBR ARFORDIROL CYMRU: O'r Rheilffordd i'r Llwybr

Mae hanner tymor yr hydref yn amser gwych i deuluoedd fwynhau'r awyr agored.  Gallwch deithio ar y trên i gyrraedd nifer o deithiau cerdded llwybr arfordirol gwych ar ein rhwydwaith.

Eisiau ysbrydoliaeth?

Yma, rydym yn tynnu sylw at rai llwybrau cerdded o bob rhan o'n rhwydwaith all ysbrydoli eich taith nesaf: https://trc.cymru/ffyrdd-o-deithio/cerdded-ac-olwynio

  • SŴ TROFANNOL PLANTASIA: Abertawe

Dyma le gwych i fynd a’r plant a'r unig fan yng Nghymru lle gallwch Fwydo Crocodeiliaid!

Taniwch eich dychymyg yr hanner tymor hwn ac ymgolli mewn profiad trofannol rhyngweithiol i'r teulu cyfan.

O deithio ar y trên, gallwch gael 20% oddi ar bris tocyn mynediad. Ewch i: https://www.daysoutguide.co.uk/plantasia-tropical-zoo  

  • CYMRU V BARBARIAID: Stadiwm Principality

Beth am gloi'r hanner tymor mewn steil gydag ymweliad â'r brifddinas!

Gwyliwch y gêm yn un o stadiymau enwocaf y byd.  Mae'r stadiwm ychydig dros filltir o orsaf Caerdydd Canolog (Mae’n hawdd iawn dod o hyd iddo!)

Caiff y rheini dan 17 oed ostyngiad o 50% oddi ar docynnau a £10 yw cost y tocyn rhataf.

Y si yw y bydd yn gêm wefreiddiol!

https://www.principalitystadium.wales/

Telerau ac amodau – Tocynnau yn ddilys ar drenau Trafnidiaeth Cymru, pan yng nghwmni oedolyn sy'n talu pris safonol, gall plant dan 11 oed deithio am ddim a gall plant dan 16 oed deithio am ddim y tu allan i oriau brig.  Rhaid bod gan blant 5 oed a hŷn docyn trên.

Mae nifer y tocynnau wedi'u capio ar 2 fesul oedolyn.  Mae ffiniau daearyddol yn berthnasol, telerau ac amodau llawn ar gael yn https://trc.cymru/ffyrdd-o-deithio/rheilffordd/arbedion-a-chynigion/plant-i-gael-teithio-am-ddim.

Dim ond mewn swyddfa docynnau neu gan y staff ar y trên y gellir dilysu tocynnau plant am ddim.  Ni ellir ad-dalu tocynnau plant am ddim ar-lein.  Fodd bynnag, gall oedolion brynu eu tocynnau cyn teithio a manteisio ar ein prisiau ymlaen llaw ac adbrynu tocynnau plant am ddim ar y diwrnod.

 

Llwytho i Lawr