Skip to main content

Discover Sustainable Events on our network this Earth Day

20 Ebr 2023

Mae Diwrnod y Ddaear, a gynhelir yn flynyddol, yn dathlu ac yn anrhydeddu cyflawniadau'r mudiad amgylcheddol, gan godi ymwybyddiaeth o'r angen i amddiffyn ein daear. Mae’n alwad i weithredu, yn ddiwrnod i unigolion, cymunedau a busnesau gamu i fyny, buddsoddi yn ein planed a buddsoddi yn ein dyfodol.

Rydyn ni wedi llunio rhestr o rai o weithgareddau gwych Diwrnod y Ddaear sy’n digwydd ledled y wlad i gyd yn hawdd eu cyrraedd ar ein rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy, neu deithio llesol:

 

Yr Wyddfa (Yr Wyddfa) & Llyn Padarn Diwrnod Daear Glanhau Gwanwyn

Bob blwyddyn mae’r RSPCA yn derbyn miloedd o alwadau am fywyd gwyllt sy’n cael ei anafu neu ei ddal mewn sbwriel*. Ymunwch â Glanhad Gwanwyn Yr Wyddfa a Llyn Padarn, yn cael gwared ar sbwriel o lwybrau a theithiau cerdded o amgylch Parc Cenedlaethol hardd Eryri. Gyda phedwar llwybr i ddewis ohonynt, gan ganiatáu ar gyfer ystod o alluoedd, mae hon yn ffordd wych o gymryd rhan mewn ffordd ymarferol.

Gallwch gyrraedd Parc Cenedlaethol Eyri ar Reilffordd Dyffryn Conwy gyda gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa yn cysylltu llawer o lwybrau ar waelod y mynydd.

 

002-4

 

Creaduriaid y Castell

Dysgwch bopeth am fywyd gwyllt lleol gyda chrefftau gwyllt a thaflen gwylio gyda Diwrnod Hwyl i'r Teulu Ymddiriedolaeth Natur Gwent yng Nghastell Cas-gwent! Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn rhan o rwydwaith o Ymddiriedolaethau Natur ar draws y DU, yn gweithio i feithrin ac adfer bywyd gwyllt unigryw Gwent.

Ychydig funudau ar droed o orsaf reilffordd Cas-gwent, mae Castell Cas-gwent yn gaer godidog 600 mlwydd oed ar ben y clogwyn. Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi gael 2-am-1 yn safleoedd hanesyddol Cadw? Gyda thocyn rheilffordd dilys yr un diwrnod, byddwch chi ac un plws yn cael 2 docyn mynediad am bris 1. Dysgwch fwy yn Teithio i Gastell Cas-gwent ar y trên.

 

 

SCX-VH07-1718-0144-2

 

Gwyl Gerdded Talgarth

Mae Gŵyl Gerdded Talgarth, a gynhelir ychydig ar ôl Diwrnod y Ddaear, yn dathlu’r tirweddau eithriadol o amgylch y dref, gan weithredu fel porth i’r Mynyddoedd Duon godidog.

Gyda theithiau cerdded tywys yn edrych ar adfer coetir hynafol i drafodaethau ar ein heffaith ar natur, mae’n ffordd wych o anrhydeddu Diwrnod y Ddaear a mynd allan ym myd natur.

Mae Talgarth wedi’i gysylltu gan ein bws T4 TrawsCymru.

 

Lonydd Glas Gwyrddach

Ewch ar feic i lawr Lonydd Glas Sustrans – llwybrau di-draffig ar hyd y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae teithio llesol yn ffurf ardderchog o deithio cynaliadwy, gan helpu i leihau effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd**.

Dewch o hyd i'ch llwybr perffaith ar wefan Sustrans.

 

 

MVW-E25-2223-0237-2

 

The Wild Escape, Carad Rhaeadr

Chwilio am rywbeth i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo? Mae Dihangfa Wyllt Carad Rhaeadr Gwy yn ddiwrnod o hwyl am ddim i’r teulu sy’n archwilio ar hyd y llwybr natur i ddarganfod tirweddau unigryw, rhywogaethau prin a ffosilau.

Mae Rhaeadr Gwy yn hygyrch iawn ar wasanaeth bws X47, ewch i Traveline Cymru i gynllunio eich taith: Traveline Cymru

 

--

📷

© Crown copyright (2023) Cymru Wales
© Hawlfraint y Goron copyright (2023) Cymru Wales