Skip to main content

Don't Let the Car Drive Your Day

14 Chw 2024

Wrth dreulio oriau mewn tagfa draffig a chwilio am le i barcio, ydych chi’n teimlo fel bo’ch car yn rheoli’ch diwrnod ac rydych yn methu’r gwir anturiaethau?

Mae hi’n amser ichi archwilio trysorau cudd Cymru heb ffws na ffwdan y car.

Aberystwyth – Archwilio'r arfordir, yn lle chwilio lle i barcio

Gyda’i lanmôr deniadol a’i draethau prydferth, mae Aberystwyth yn lleoliad perffaith ar gyfer antur heb gar. Archwiliwch y baeau ar droed gyda Go Jauntly

Treuliwch benwythnos yno a gydag un tocyn yn unig, teithiwch o Aberystwyth ar fws trydan T1 TrawsCymru i leoliadau eraill yn ne Cymru.

Aberystwyth-2

Harlech – Gweld y golygfeydd, yn lle ciw o geir

Yn lle treulio oriau mewn traffig, ymlaciwch a mwynhewch yr olygfa wrth ichi archwilio hanes a phrydferthwch naturiol y dref. Mae Harlech wedi’i leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n gartref i safle Treftadaeth y Byd UNESCO, Castell Harlech.

Wyddoch chi y gallwch gael 2 docyn am bris 1 am bob safle Cadw lle bo angen talu am fynediad gyda’ch tocyn trên?

Harlech-3

Llandudno – Mwynhewch golygfeydd da yn lle gorfod gyrru

Gadewch y car a chrwydrwch ar hyd promenâd deniadol y dref, ewch ar dramffordd hanesyddol, Y Gogarth, neu archwiliwch y pier Fictoraidd – dyma yw’r de Ffrainc Cymreig!

Mae Llandudno yn un o’n hoff lefydd yng ngogledd Cymru. Tra yno, rhaid yw mwynhau pysgod a sglodion wrth syllu ar ei adeiladau glanmor deniadol a’i westai lliwgar.

Llandudno-15

Dinbych y Pysgod - heb yr holl draffig

Mae trip i Ddinbych y Pysgod yn gyfle i ddianc rhag hwrlibwrli’r ddinas. Mwynhewch brydferthwch Dinbych y Pysgod a chrwydrwch drwy strydoedd lliwgar y dref heb y straen o yrru.

Wedi’i leoli yng ngorllewin Cymru ar Lwybr Arfordir Sir Benfro, beth am roi’ch esgidiau cerdded ymlaen a cherdded ar hyd 186 milltir o lwybr Arfordir Cymru. Cyrhaeddwch yno ar drên a chrwydrwch ar droed. 

WCP 13

Cer heb y car, mae yna rywbeth at ddant pawb, heb y car.

Cynlluniwch eich antur nesaf yma - https://trc.cymru/